Bli medlem!

Medlemsavgiften 2017  är €20/person och €30/familj. Medlemsåret att sträcker sig mellan 1.9.2017-31.8.2018.

 

Medlemmar i Botnia 4h får delta i vår klubbverksamhet. På sommaren ordnas även läger, matskolor m.m. Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade.

Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver: